Aydınlatma

Koleksiyonumuzun tasarımı, her ürünü ödün vermeden temel bileşenlerine indirgeyen bir düşünme şeklini yansıtmaktadır. Işıklılık ve aydınlatma başlıca hedefleri oluşturur. Bulunduğu ortamı güzelleştiren ve ona değer katan en saf formuyla mimariyi yansıtabilecek ve onunla entegre olabilecek bir detay olan armatür, mimari stillerin kendine has yapısı ve birleştirilmiş parçalarının derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

Tavan

Etrafımızı saran alanların içerisinde tavanlar genelde belirleyici bir karaktere sahip olmaktan yoksundurlar. Tavanlar günlük hayatta ve mimari de  çok nadir fark edilirler. Kreon tavan çözümleri sayesinde bu isimsiz yüzeyler adeta canlanıyor: tavanların yapısı ve bu yapıyı oluşturan temel öğelerden olan rölyefler, kabartmalar ve simetrik gölge boşlukları, bulundukları alanların bütünsel anlamdaki mimari ritmini desteklerken, düzen, sükunet ve hatta kaos tarzı efektler yaratıyor.