About

Filosofie

Schoonheid ontstaat niet door het toevoegen van een laatste detail, wel door het weglaten ervan.

De vormgeving van onze collectie getuigt van een manier van denken waarbij elke verlichtingsoplossing wordt gereduceerd tot het strikt wezenlijke. Licht en lichtwerking staan hierbij centraal, het object aan zich een bouwsteen van uw architectuur. Deze zoektocht naar het uitgezuiverde object dat ten dienste staat van uw architectuur vergt een diep inzicht in de intrinsieke waarde en overeenkomsten van onze verschillende architectuurvormen. Hoe verscheiden de ons omliggende architectuur kan ogen, toch kan ze -althans in theorie- gereduceerd worden tot enkele basisvormen. Kreon beschouwt haar verlichtingsarmaturen dan ook als een object waarvan elk element opgebouwd wordt vanuit die meest zuivere vorm. Deze benadering van het armatuur ziet het detail dan ook niet als een loutere versiering maar als de sleutel tot het begrip en het ontwerp van het armatuur in zijn geheel. Onze verlichtingsoplossingen, ontdaan van elk overtollig detail, resulteren niet in een streng minimalisme maar in een architectonisch object dat steeds in dialoog staat met de ruimte ongeacht de stijl waarin deze wordt opgebouwd. Een vormelijk object dat dit samen met een performante lichtoplossing kan aanbieden vormt de werkelijke essentie en betekenis van architecturale verlichting.

Kreon, purity in light stelt u daarom in staat om de voorwaarden te scheppen waaronder de schoonheid van uw ontwerp aan de oppervlakte kan komen.

Kristof Pycke 
Art Director

Design

Kreon belichaamt de taal van de vormgeving in hedendaagse architectuur, een architectuur, gebaseerd op rechte hoeken en lijnen. Het is deze sobere architectuur die aan de basis ligt van het universele en tijdloze karakter van het toestel. In plaats van de ontwerpen te baseren op de vorm van het verlichtingstoestel en de radius van het licht dat ze verspreiden kiest Kreon resoluut voor architectuur. Omdat Kreon uitgaat van het architecturale ontwerp, kan ze als evenwaardige gesprekspartner een dialoog aangaan met de architectuur. De toepassingen die Kreon voorstelt, zijn geen vreemde elementen, maar worden door de architectuur opgenomen.

Het product is minimaal aanwezig en houdt zich totaal op de achtergrond zodat het licht de show kan stelen. De vormgeving is eenvoudig en strak. Verlichtingstoestellen van Kreon zijn sober en slorpen niet alle aandacht op. Een architect heeft geen behoefte aan verlichtingstoestellen, maar wel aan licht, sfeer en comfort. Kreon reikt deze "purity in light" aan.

Kwaliteit

De evolutie binnen Kreon wordt niet alleen gekenmerkt door nieuwe media, een nieuw design en montagetechnieken. De nadruk ligt in hoge mate op de kwaliteitscontrole van de producten én op de dienstverlening aan onze klanten. Op elk niveau van de organisatie is de gedrevenheid om een almaar stijgend kwaliteitsniveau te kunnen garanderen enorm groot.

Dat kan alleen worden bereikt door alle nationale en Europese kwaliteitsnormen - voor wat de productnormen ENEC 60598 en EU en het ISO 9001-certificaat betreft - in acht te nemen. Alle bestaande producten alsook alle nieuwe ontwikkelingen worden ENEC-gecertificeerd. Het behoeft dan ook geen betoog dat alle bestaande producten aan de EU-reguleringen en andere van kracht zijnde normen beantwoorden. ISO 9001 is de uitgebreide normversie van de ISO 9000-reeks en heeft betrekking op de totale organisatie van de onderneming.