Tavan sistemleri

Tavan sistemleri

Tavanlar genellikle girdiğimiz ortamda pek gözümüze çarpmaz. Günlük hayatta olduğu kadar mimaride de nadiren fark edilirler.

vektron tavan çözümleri bu anonim yüzeylere hayat verecek: yapı, kabartma ve simetrik gölge boşlukları bir yandan mekânın mimari ritmini desteklerken diğer yandan rahatlık, düzen, hatta kaos gibi etkiler yaratır.

vektron, her mekâna kendi eşsiz kişiliğini kazandıran tavan sistemleri yaratır ve tasarlar.