Erubo on-Track

Erubo on-Track

Erubo on-Track, müze ve galeriler gibi yüksek esneklik gerektiren alanlara çok yönlü bir yanıt vermektedir. Erubo on-Track, ışık konumunu değiştirme ve böylece sayısız uygulamanın ihtiyaçlarına uyum sağlama fırsatı sunar.  Erubo'nun yatay hattı tavanlarla uyumlu bir şekilde bütünleşirken, ileti aydınlatma teknolojisi üstün aydınlatma çözümleri sunmaktadır.