İşaretler

İşaretler

Işıkla bilgilendirme

vektron , entegre işaretlere sahip önceden montajlı karoları sunuyor
Tüm birimler 1 veya 3 saatten oluşan standart bir özerkliğe sahiptir.

İşaretler NEN 6088, NEN-EN 1838, NEN-EN-IEC 60598-2-22 ve NEN-EN 50171 ile uyumludur

Tabs